en_GBhr_HR

franšize

Franšizno poslovanje je sklapanje suradnje s primaocem franšize prema franšizing ugovoru na neodređeno vrijeme.

Detaljnije informacije i upite vezane uz franšizno poslovanje možete dobiti na telefon:

+385 1 2003 303

tina.kukec@diadema.hr